Segboards

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet fået testet flere typer af segboards hos det akkrediterede testinstitut UL International Demko. De testede segboards er stikprøver fra fysiske butikker og internetbutikker, udtrukket af Sikkerhedsstyrelsen.

Der er i alt testet 3 segboards, som er omfattet af EU’s Maskindirektiv, som Arbejdstilsynet er dansk myndighed for.

De 3 segboards har alle flere væsentlige uoverensstemmelser i forhold til de sikkerhedskrav, der gælder i Danmark. For alle 3 segboards viser testene at der er problemer med:

 • Batteripakkerne kan ved almindelig brug opvarmes så meget, at der er risiko for brand.
 • Manglende temperaturovervågning, hvilket betyder, at batterierne ved normal brug kan opvarmes så meget, at beskyttelsesfolie omkring batteripakken begynder at smelte. Alle 3 produkter antog temperaturer der overstiger batterifabrikantens specifikation med mere end 40 %.
 • Der er ikke ved testen forekommet kritiske energiudladninger batteripakken, men det kan ikke udelukkes at der ved almindelig brug kan opstå temperaturstigninger, der som følgevirkning kan antænde apparatet og bryde i brand.

På baggrund af testene har Arbejdstilsynet vurderet, at alle 3 produkter er så mangelfulde, at de ikke længere må markedsføres i Danmark. 2 af de 3 segboards er vurderet så farlige, at de skal tilbagekaldes fra forbrugerne.

Følgende segboards er testet:

Mærke ”Army/EcoFly S.2 incl. taske”, segboard,

solgt af MySegboard.dk, Neptunvej 18, 8960 Randers. Fabrikat og entydig modelbetegnelse mangler.

Mærke ”EcoFly blå v2,0”, segboard,

solgt af DANSK TELE & IT SUPPORT ApS, Arne Jacobsens alle 7, 2300 København S. Fabrikat og entydig modelbetegnelse mangler.

Mærke ”Sinox Balance Board”, segboard,

solgt af Supply Forum Danmark ApS, Troensevej 11, 9220 Aalborg Ø. Fabrikat og entydig modelbetegnelse mangler.

Læs mere ved at følge ovennævnte link.

Kontaktoplysninger

Ring til Arbejdstilsynets pressetelefon 72 20 93 94 for mere information.

Særligt til Importører og distributører

Information til importører og distributører om regler for markedsføring af segboards

Sikkerhed omkring segboards

Arbejdstilsynet har siden slutningen af februar 2016 haft opmærksomheden rettet mod sikkerheden ved segboards, bl.a. på baggrund af en meddelelse fra de engelske myndigheder om segboards, der ikke levede op til sikkerhedskravene. Arbejdstilsynet har i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen iværksat en lang række initiativer. Blandt andet grænsekontrol, test af tilfældigt udvalgte segboards og information til importører og forhandlere om sikkerhedskravene.

Herunder er der nogle råd til forbrugere om køb og brug af segboard. Desuden er der afslutningsvis en række ofte stillede spørgsmål – svar.

 • Tjek at segboardet er CE-mærket. Det er fabrikantens erklæring om, at produktet overholder fælles EU-krav til sikkerheden. Det er et krav, at segboardet skal være CE-mærket for lovligt at kunne sælges inden for EU.
 • Tjek at segboardet er mærket med fabrikantens navn og adresse og modelbetegnelse. Det er et krav og en nødvendighed for at sikre sporbarhed i tilfælde af eventuelle problemer.
 • Tjek, at der er en dansk brugsvejledning.
 • Læs brugsvejledningen, der kan indeholde vigtig information fra producenten om, hvordan du bruger segboardet. 
 • Læg ikke opladeren på et brandbart underlag, når et segboard skal lades op. Lad være med at oplade om natten, hvor segboard og oplader ikke er under opsyn.

Vær også opmærksom på, at segboards ifølge Trafik- og Byggestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt må bruges på områder, hvor færdselsloven er gældende, men kun på private områder eller i særligt indrettede skaterparker.

Se information fra Trafik- og Byggestyrelsen   

Spørgsmål – svar om køb og brug af segboards

Er mit segboard farligt?

 • Det er importøren til EU, som er ansvarlig for, at et produkt er sikkert. Har du spørgsmål til et konkret segboard, skal du henvende dig, hvor du har købt segboardet.
 • Du kan tjekke hvilke segboards der er tilbagekaldt på Arbejdstilsynets hjemmeside.
 • Hvis man som forbruger føler sig utryg ved sit segboard, skal man som nævnt i første omgang kontakte sin forhandler. Samtidig opfordres folk til at underrette Arbejdstilsynet, hvis de har oplevet elektrisk stød eller overophedning i forbindelse med brug af deres segboard. 

Ved henvendelser om sikkerhedsmæssige problemer kontakt:

Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88.
E-mail: Arbejdstilsynets Markedsovervågning at@at.dk.

Følgende bedes oplyst:

 • Dit navn, telefon og e-mail 
 • Segboardets fabrikat og modelbetegnelse 
 • Hvor der det købt og hvornår 
 • Hvad er der galt med segboardet? (kun fejl af sikkerhedsmæssig karakter) 
 • Vedhæft gerne billeder af segbordet. 

Kan jeg få pengene tilbage for et produkt, som ikke er CE-mærket?

 • Du bør henvende dig hos forhandleren med spørgsmålet, om der er returret på dit produkt. Der er generel information om fortrydelsesret på www.forbrug.dk.

Skal der medfølge en overensstemmelseserklæring?

 • EU-overensstemmelseserklæringen er en erklæring, hvor fabrikanten oplyser, hvilke EU-direktiver segboardet er fremstillet i overensstemmelse med.
 • Segboards, som er omfattet af maskindirektivet, skal leveres til forbrugerne med en brugsanvisning indeholdende en kopi af overensstemmelseserklæringen på dansk.

Hvad betyder CE-mærket?

 • Et CE-mærke sættes på et produkt af fabrikanten, efter at der er udarbejdet en overensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten erklærer, at produktet lever op til sikkerhedskravene i lovgivningen.
 • En fabrikant må kun sætte et CE-mærke på sit produkt, hvis kravene er opfyldt.
 • CE-mærket skal placeres på selve produktet, ikke alene på emballagen.
 • På Arbejdstilsynets hjemmeside er der et overblik over, hvad CE-mærket betyder.