Rygsprøjte Kobold Sprayer KB-16E

Arbejdstilsynet har standset et parti el-drevne rygsprøjter af typen Kobold Sprayer KB-16E hos Skat – Toldekspedition. Sprøjterne, der blev forsøgt indført i EU fra tredjeland, er uden nødvendig teknisk dokumentation i form af overensstemmelseserklæring og CE-mærke m.m. Endvidere er sprøjterne ikke indrettet med mærkeplade, faremarkering, angivelse af nominel volumen eller identificerbare filtre.

Sprøjterne er fremstillet af Taizhou Kobold Sprayer Co, Ltd, 2-802 Haitai Building, Taizhou, Zhejiang, China.

Importøren har valgt at lade det tilbageholdte parti sprøjter destruere.

Supplerende information

Pesticidudbringningsmaskiner er omfattet af maskindirektivet.
Vejledning til opfyldelse af reglerne kan findes i standardforsalget DS/EN ISO 19932-1:2013 Udstyr til plantebeskyttelse - Rygsprøjter - Del 1: Sikkerhed og miljøkrav.