Plukkemaskine til fjerkræ RF-169

De tyske myndigheder har forbudt markedsføringen af plukkemaskine til fjerkræ type RF-169 distribueret af Fringo Gmbh & Co, KG, Kurfüstendamm 96, 10709 Berlin Tyskland.

Efter de tyske myndigheders opfattelse er plukkemaskinen farlig. Dette fordi

  • der er mulighed for at nå farlige bevægelige maskindele under driften af maskinen via udtømningsåbningen for fjer
  • der er ikke mulighed for hurtigt at stoppe maskinen, ifald en farlig situation opstår, da der ikke er monteret nødstop på maskinen
  • der er risiko for farlige situationer ifald strømtilførslen afbrydes under drift og derefter genetableres, idet maskinen går i gang så snart strømtilførsel genetableres
  • der er risiko for elektrisk stød, idet der er valgt et tilslutningskabel som ikke er beregnet til denne type arbejde

Plukkemaskinen er desuden ikke forsynet med alle de oplysninger som kræves for at identificere den. 

EU-kommissionen har truffet afgørelse om at de tyske myndigheders afgørelse er berettiget. Det betyder at markedsføringen af plukkemaskine til fjerkræ type RF-169 skal standses i alle EU-lande.