Multifunktionel jordflytningsmaskine Avant 600

Arbejdstilsynet har forbudt markedsføringen af multifunktionelle maskiner af typen Avant 600, der ikke er udstyret med et førerværn, som beskytter mod nedfaldende materialer. Førerværn som beskytter mod nedfaldende genstande er mærket FOPS.

Maskinerne er fremstillet af Avant Tecno Oy, Ylötie 1, FIN-33470 Ylöjärvi, Finland.

Maskinerne er beregnet til at kunne anvendes med forskelligt udstyr, men ved brug har der vist sig at være risiko for nedfaldende genstande, som kan skade føreren. De skal derfor leveres med et førerværn, som beskytter mod nedfaldende genstande (FOPS).

EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at Arbejdstilsynets forbud er berettiget. Det betyder, at markedsføringen af Avant 600 uden FOPS skal standses i alle EU-lande.

Afgørelse