Motorkædesav type HV0003

De tyske myndigheder har forbudt markedsføringen af motorkædesav af typen HV0003 bl.a. pga brudfare under anvendelse og utilstrækkelig bremse. Motorkædesaven er fremstillet af YONGKANG REGAL TOOLS CO., LTD, 223 Chengxin Rd. Yongkang Kina.

Motorkædesaven anses for at være farlig i sin nuværende indretning. 

EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at de tyske myndigheders forbud er berettiget. Det betyder, at markedsføringen af motorkædesav HV0003 skal standses i alle EU-lande.