Kappe- og kløvemaskiner (brændehugningsmaskiner) type Bonnetklippen og type Brännhultsklippen

De svenske myndigheder har forbudt markedsføringen af kappe- og kløvemaskinerne type Bonnetklippen og type Brännhultsklippen, fremstillet af Bonnet AB, Surgatan, SE-602 28, Norrköbing Sverige. .

Efter de svenske myndigheders opfattelse er kappe- og kløvemaskinerne farlige, idet de ikke har afskærmninger eller andre anordninger, der beskytter mod risici i forbindelse med de bevægelige dele, og det er muligt at nå fareområdet under driften.  

EU-Kommissionen har truffet afgørelse om at de svenske myndigheders afgørelse er berettiget og at der er en alvorlig sikkerhedsrisiko ved brug af maskinerne. Det betyder at markedsføringen af kappe- og kløvemaskinerne type Bonnetklippen og type Brännhultsklippen skal standses i alle EU-lande.