Kabelstribningsmaskine af typen Q-001

De tyske myndigheder har forbudt markedsføringen af en kabelstribningsmaskine af typen Q-001 fremstillet af Taizhou City Liqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Kina og distribueret af Fringo GmbH & Co.KG, Kurfürstendam 96 10709 Berlin.

Efter de tyske myndigheders opfattelse er maskinen farlig, idet den ikke har tilstrækkelig beskyttelse af farlige bevægelige dele og desuden mangler nødstop. Efter de tyske myndigheders opfattelse indebærer dette alvorlige risici for brugerne.

EU-Kommissionen har truffet afgørelse om at de tyske myndigheders afgørelse er berettiget. Det betyder at markedsføringen af kabelstribningsmaskinen af typen Q-001 skal standses i alle EU-lande.