Hydraulisk kilekløver

De finske myndigheder har forbudt markedsføringen af kilekløveren Hakki Pilke Z100, da maskinen er farlig for brugeren, idet det er muligt at omgås tohåndsbetjeningen.

En alvorlig ulykke fandt sted da grebene på tohåndsbetjeningsanordningen, som anvendes til at starte kilekløveren, var bundet sammen. Tohåndsbetjeningsanordningen var udformet således, at den let kunne aktiveres og betjenes med én hånd eller andre dele af kroppen.

Kilekløveren Hakki Pilke Z100, der er fremstillet inden efteråret 2010, tilbagekaldes, da den skal bringes i overensstemmelse med reglerne i maskindirektivet.

Obs: Ifølge de finske myndigheder er kilekløveren Hakki Pilke Z100/HH100, der er markedsført siden efteråret 2010, i overensstemmelse med reglerne i maskindirektivet.Hydraulisk kilekløver Hakki Pilke Z100 fremstillet af Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 Haapajärvi, Finland. 

EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at de finske myndigheders forbud er berettiget. Det betyder, at markedsføringen af kilekløveren Hakki Pilke Z100 fremstillet inden efteråret 2010 skal standses i alle EU-lande.