Generator af typen Rotenbach FO-65/LB2600

De tyske myndigheder har forbudt markedsføringen af en generator af typen Rotenbach FO-65/LB2600 fremstillet af Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co, Ltd Kina og distribueret af FRINGO GmbH & Co. KG, Tyskland.

Efter de tyske myndigheders opfattelse er generatoren farlig, idet generatoren er konstrueret således at der er risiko for at den bryder i brand; der er desuden fri adgang til strømførende dele, som kan give dødbringende elektrisk stød.

EU-Kommissionen har truffet afgørelse om at de tyske myndigheders afgørelse var berettiget. Det betyder at markedsføringen af generatoren af type Rotenbach FO-65/LB2600 skal standses i alle EU-landet.