Genanvendelige ørepropper Climax

De belgiske myndigheder har tilbagekaldt en bestemt type af høreværn. Her er tale om ørepropper af mærket ”Climax 13 (genanvendelige model)”, som er fremstillet af fabrikanten ”Productos Climax S.A.” i Spanien.

Begrundelsen for tilbagetrækningen af ørepropperne er, at de ikke yder nok beskyttelse imod støjgener, hvilket kan resultere i, at brugeren får høreskader. Ved undersøgelse af ørepropperne opdagede de belgiske myndigheder, at ørepropperne blev produceret med forskellige diametre, hvilket medfører, at de ikke yder ens beskyttelse, og at det ikke er muligt at fastsætte én bestemt værdi for mængden af beskyttelse.

Ligeledes er brugsanvisningen mangelfuld, idet den ikke eksisterer på Belgiens nationale sprog. Det er nemlig et krav, at brugsanvisningen skal være tilgængelig på det pågældende EU-lands nationale sprog, hvor ørepropperne bliver solgt.

EU-kommisionen har truffet afgørelse om, at de belgiske myndigheders afgørelse om tilbagetrækningen af ørepropperne er berettiget. Det betyder, at markedsføringen af ørepropper ”Climax 13 (genanvendelige model) skal standses i alle EU-medlemslande.

Læs afgørelse