Elektrisk håndværktøj

Arbejdstilsynet har fået et akkrediteret 3. partsorgan, SP Technical Research Institute of Sweden, Borås, til at teste 13 elektriske håndværktøjer inden for: Slagboremaskine, vinkelsliber, dekupørsav, bajonetsav, rundsav, rystepudser, båndpudser, multifunktionsværktøj, fugeskærer og el-høvl.

Deraf er følgende 5 produkter konstateret farlige og tilbagetrukket fra markedet:

 • Mærke ”POWER CRAFT”, slagboremaskine, model 49000, fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos jem & fix, Industribuen 11, 2635 Ishøj.
 • Mærke ”POWER CRAFT”, bajonetsav, model 65303, fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos jem & fix, Industribuen 11, 2635 Ishøj.
 • Mærke ”SELEKTA”, slagboremaskine, model 51098 (LT62105), fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos Harald Nyborg, Gammel Lyngvej 21, 4600 Køge.
 • Mærke ”SELEKTA”, vinkelsliber, model 51096, fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos Harald Nyborg, Gammel Lyngvej 21, 4600 Køge.
 • Mærke ”TOOLMATE”, slagboremaskine model DT 978274, fabrikant DT GROUP A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg - udtaget hos Silvan Roskilde, Industrivej 26, 4000 Roskilde.

Læs også Arbejdstilsynets nyhed om test af elektrisk håndværktøj nedenfor.

10 typer elektrisk håndværktøj er testet, 5 maskiner er farlige

Elektrisk håndværktøj sælges i Danmark til privatfolk og fagfolk, i byggemarkeder og på internettet. Det har imidlertid vist sig, at der er indberettet forskellige fejl og mangler på maskiner importeret fra lande uden for EU. Arbejdstilsynet har derfor bedt det akkrediterede 3. partsorgan ’SP Technical Research Institute of Sweden’ om at teste flere typer elektrisk håndværktøj.

Formålet med at teste elektrisk håndværktøj har været at kontrollere overholdelsen af indretningskravene i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet).

Det elektriske håndværktøj var udvalgt blandt følgende typer: Slagboremaskine, vinkelsliber, dekupørsav, bajonetsav, rundsav, rystepudser, båndpudser, multifunktionsværktøj, fugeskærer og el-høvl.

Værktøjerne blev testet ud fra standarden DS/EN 60745 -1:2010, Elektrisk motordrevet håndværktøj - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav. Der var valgt 10 punkter, som RAPEX-indberetningerne havde vist mangler i forhold til:

 • Punkt 12.5 Temperatur stigning
 • Punkt 15.1 Spændingstest
 • Punkt 15. 2 Spændingstest
 • Punkt 20.1 Mekanisk styrke
 • Punkt 20.3 Drop test
 • Punkt 21.18.1 Selvhold, start/stop, ved farlige maskiner
 • Punkt 21.18.2 Sikring mod utilsigtet start
 • Punkt 22.5 Intern ledning
 • Punkt 22.6 Kontaktorers kvalitet
 • Punkt 24.5 Lednings kvadrat

13 forskellige elektriske håndværktøjer er testet ved tilsyn hos 9 distributører, og 5 produkter er vurderet så farlige, at de nu er trukket tilbage fra markedet:

 • Mærke ”POWER CRAFT”, slagboremaskine, model 49000, fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos jem & fix, Industribuen 11, 2635 Ishøj.
 • Mærke ”POWER CRAFT”, bajonetsav, model 65303, fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos jem & fix, Industribuen 11, 2635 Ishøj.
 • Mærke ”SELEKTA”, slagboremaskine, model 51098 (LT62105), fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos Harald Nyborg, Gammel Lyngvej 21, 4600 Køge.
 • Mærke ”SELEKTA”, vinkelsliber, model 51096, fabrikant H.P. Schou A/S Nordager 31, 6000 Kolding - udtaget hos Harald Nyborg, Gammel Lyngvej 21, 4600 Køge.
 • Mærke ”TOOLMATE”, slagboremaskine model DT 978274, fabrikant DT GROUP A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg - udtaget hos Silvan Roskilde, Industrivej 26, 4000 Roskilde. 

Ved test gik yderkapslingen i stykker, og der var efterfølgende adgang til spændingsførende dele. Testobjekterne er blevet destrueret, og testrapporterne på de farlige produkter er udleveret til fabrikanterne. Ifølge fabrikanterne, der frivilligt har trukket de fem produkter tilbage, er det elektriske håndværktøj kun markedsført i Danmark.

Brugsanvisningerne til de testede produkter er generelt mangelfulde, hvilket gør det svært for brugeren at anvende det elektriske håndværktøj korrekt. Flere fabrikanter benytter sig af brugsanvisninger med standardiserede advarsler til forskellige typer elektrisk håndværktøj. Af de fabrikanter, som har trukket produkter tilbage, vil to af dem gennemgå alle brugsanvisninger inden for produktområdet ”elektrisk håndværktøj”.

Arbejdstilsynet har på baggrund af testen lagt oplysningerne om de farlige elektriske håndværktøjer i den offentlige del af RAPEX – et EU’s varslingssystem til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om foranstaltninger for at forebygge eller begrænse markedsføring eller brug af produkter, der udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed og forbrugernes sikkerhed.

Alle medlemmer af EU er forpligtede til at udføre markedsovervågning – det vil sige kontrol med, at producenter og leverandører overholder de krav, som gælder for de produkter, der markedsføres.
I Danmark er Arbejdstilsynet én af de i alt ti myndigheder, der står for markedsovervågningen.