Brændehugningsmaskinerne Hammars Vedklipp model 5,5hk og type Hammars Vedklipp model 7,5 hk

De svenske myndigheder har forbudt markedsføringen af brændehugningsmaskinerne type Hammars Vedklipp model 5,5hk og type Hammars Vedklipp model 7,5hk fremstillet af Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo Sverige.

Efter de svenske myndigheders opfattelse er brændehugningsmaskinerne farlige, idet de ikke har afskærmninger eller beskyttelsesudstyr, der beskytter mod risici i forbindelse med de bevægelige dele. En brændehugningsmaskine er en kombineret sav og kløvemaskine.

EU-Kommissionen har truffet afgørelse om at de svenske myndigheders afgørelse er berettiget og at der er risiko for alvorlige skader ved brug af maskinerne. Det betyder at markedsføringen af Hammars Vedklipp model 5,5hk og Hammars Vedklipp model 7,5hk skal standses i alle EU-lande.