Bosch vinkelsliber

Robert Bosch A/S har frivilligt besluttet at tilbagetage vinkelsliberne, som vedrører serierne GWS 20, GWS 22 og GWS 24, PWS 20, PWS 1900 og PWS 2000 og model GWS 24-230 JVX Professional og om nødvendigt reparation eller ombytning af vinkelsliberne. Reparation og ombytning er gratis. 

Vinkelsliberne vurderes at være farlige, fordi skære- eller slibeskiven samt fastgørelsesordningen (spindel) på grund af en defekt komponent kan løsne sig under drift ved et begrænset antal vinkelslibere. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde er risiko for snitskader eller kvæstelser. 

De omfattede vinkelslibere må derfor med omgående virkning ikke længere benyttes eller videregives. 

Hvis man imidlertid har solgt eller videregivet en vinkelsliber, som er omfattet af mærkerne, skal man hurtigst muligt videregive nedenstående sikkerhedsinstruks til modtageren for at sikre, at de pågældende maskiner ikke benyttes længere. 

Vigtig sikkerhedsinstruks