Beskyttelseshjelm Toronto

De finske myndigheder har forbudt markedsføring af beskyttelseshjelme af typen Toronto. Hjelmen fremstilles af Trigold Manufacture Co, Ltd Kina, og er importeret til EU af OIP-Tuote Oy, Ormuspellontie 8,  FI-00700, Helsingfors Finland.

Efter de finske myndigheders opfattelse kan hjelmen give en falsk følelse af sikkerhed og vildlede forbrugeren til at tro at hjelmen har samme beskyttende egenskaber som en rigtig beskyttelseshjelm. Importøren hævder at hjelmen er et stykke legetøj, men hjelmens udseende og instruktion vildleder, og kan give anledning til at tro at hjelmen beskytter børn mod slag i hovedet.

EU-kommissionen har truffet afgørelse om at de finske myndigheders afgørelse er berettiget. Det betyder at markedsføringen af Toronto skal standses i alle EU-lande

Læs afgørelse