Beskyttelseshjelm Ribcap

De finske myndigheder har forbudt markedsføring af beskyttelseshjelme af typen Ribcap. Hjelmen bliver fremstillet af Ribcap, AG, Berbegraben 4, CH-3110 Münsingen, Schweiz, og importeret til EU af Brandense Oy/Classic Bike, Mechelininkatu 15, FI-00100 Helsinki, Finland.

Efter de finske myndigheders opfattelse kan hjelmen Ribcap give en falsk følelse af sikkerhed og vildlede forbrugeren til at tro, at produktet har samme beskyttende egenskaber som en almindelig/rigtig beskyttelseshjelm. Dette skyldes, at hjelmen ikke er ledsaget af en brugsanvisning, der beskriver de situationer, hjelmen er beregnet til brug i. Der er heller ikke en beskrivelse af de begrænsninger, der er for hjelmens anvendelse.

EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at de finske myndigheders forbud er berettiget. Det betyder, at markedsføringen af Ribcap skal standses i alle EU-lande.

 Læs afgørelse