Grøn smiley

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Grøn smiley

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den enten er blevet screenet (før den 1. januar 2012) eller har haft et risikobaseret tilsyn (efter den 1. januar 2012).

Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.

Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser,

  • hvornår virksomheden er blevet screenet, har haft et risikobaseret tilsyn eller
  • hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet.  

Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter 3 år.

Grønne smileyer, der er blevet tildelt fra den 1. april 2007 til den 31. december 2011, bliver slukket fem år efter det tilsyn, der udløste smileyen.

Der påbegyndes en ny treårsperiode efter hvert risikobaseret tilsyn.

Hvornår kan den grønne smiley blive fjernet?

Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Det vil sige, hvis virksomheden får et forbud, et strakspåbud, et rådgivningspåbud, et påbud med frist eller afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen' (tidligere kaldet afgørelse uden påbud).

Hvornår får virksomheden den grønne smiley igen?

Virksomheden får den grønne smiley igen, når der er gennemført et nyt risikobaseret tilsyn uden anmærkninger.

Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller ved at udløbe, og virksomheder, der ikke har en smiley, kan bestille et risikobaseret tilsyn hos Arbejdstilsynet. Tilsynet bliver gennemført senest 6 måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget bestillingen.