Rød, gul, grøn og kronesmiley

De grønne, gule og røde smileyer på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Læs om smileyer og find virksomheder med rød, gul eller grøn smiley.

Arbejdstilsynets smileys


Der er tre smileyer på arbejdsmiljøområdet: [links skal udvides og rettes]

Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt' (tidligere hed afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen').

Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

Virksomheder, der er blevet screenet før den 1. april 2007, har tidligere haft et screeningssymbol på Arbejdstilsynets hjemmeside. Dette screeningssymbol vises ikke længere. 

En kronesmiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. 

Vejen til en grøn smiley.

Tips til søgningen

  • Vælg branchegruppe, inden du vælger branche.
  • Vælg region, inden du vælger kommune.
  • Du kan indtaste et bynavn eller et postnummer i stedet for at vælge region og kommune.
  • Vælg "Søg produktionsenheder", hvis du fx søger efter en konkret forretning eller virksomhed.

Husk!

Smileyerne giver et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet i de virksomheder, Arbejdstilsynet har besøgt.

Smileyerne viser ikke udviklingen over tid. En virksomhed med en grøn smiley kan godt have haft en rød eller en gul smiley.

Smileyerne viser arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed. Smileyerne egner sig derfor ikke til generaliseringer på brancheniveau.