Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø

Forordning nr. 1338/2008 December 2008

Forordningen er til de myndigheder i medlemslandene, som indberetter statistiske oplysninger til EUROSTAT.
 
Med forordningen bliver indberetningerne harmoniseret og obligatoriske.
Forordningen handler bl.a. om, at Arbejdstilsynet skal indberette mindst én oplysning mere om de anmeldte arbejdsulykker til EUROSTAT, end vi gør i forvejen.
 
Forordningen får dog først betydning for medlemslandene, når Kommissionen har udarbejdet detailregler for hvert af de fem statistikområder, som forordningen omfatter. Detailregler for ulykkesstatistikkerne forventes at blive vedtaget i 2010.
 
De fem statistikområder og ansvarlige myndigheder er:

  • Arbejdsulykker (Arbejdstilsynet)
  • Erhvervssygdomme (Arbejdsskadestyrelsen)
  • Dødsårsager (Sundhedsstyrelsen)
  • Sundhedsplejesektoren (Sundhedsstyrelsen)
  • Befolkningens sundhedstilstand (Sundhedsstyrelsen).

Læs hele forordningen om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø.