Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - CLP

Forordning nr. 1272/2008 December 2008

Forordningen er især til producenter af kemiske stoffer og materialer.
 
Forordningen handler om, hvordan virksomheder, der producerer kemiske stoffer og materialer, skal klassificere, mærke og sætte etiketter på deres produkter.
 
Forordningen indeholder:

  • Reglerne for klassificering, mærkning og etikettering af kemiske stoffer og materialer
  • Nye farepiktogrammer
  • Oversættelse af eksisterende klassificering til den nye klassificering
  • Nye fare- og sikkerhedssætninger.  

På globalt plan arbejder man på at få ens regler for klassificering, mærkning og transport af kemiske stoffer og materialer. Dette arbejde er resulteret i Globalised harmonised system (GHS). Denne forordning bygger på visse dele af GHS.
 
CLP står for classification, labelling and packing.
 
Læs hele forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.