Procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat

Forordning nr. 764/2008 Juli 2008

Forordningen er især til de myndigheder, der skal overvåge, om markedsføringen i et produkts oprindelsesland har været lovlig. Forordningen har afledt betydning for virksomheder, der enten ønsker at markedsføre produkter fra sit eget land i andre EU-lande eller distribuere produkter fra andre EU-lande i eget land.

Regler for myndighederne

Forordningen giver mulighed for, at myndighederne i Danmark kan stille krav om, at produktet skal leve op til gældende regler i det land, hvor produktet kommer fra. Gør det ikke det, skal den erhvervsdrivende gøre det lovligt eller trække det tilbage fra markedet.
 
Efter forordningen skal Arbejdstilsynet indberette afgørelser om produkter, der ikke lever op til gældende lovgivning i oprindelseslandet, til EU-Kommissionen.
 
På arbejdsmiljøområdet har forordningen bl.a. betydning for markedsføring af maskiner, som ikke kræves CE-mærket, håndværktøj, stiger og stilladser.


Regler for virksomhederne

Enhver virksomhed i Danmark kan her hjemme distribuere et produkt fra et andet EU-land, så længe produktet er lovligt i det EU-land, som det kommer fra.
 
Danske virksomheder kan på samme måde markedsføre egne produkter i andre EU-lande, hvis dansk lovgivning om markedsføring er overholdt.
 
Læs hele forordningen om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.