Ophævelse af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1335 af 25. november 2013 om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. februar 2015.

Arbejdstilsynet, den 25. februar 2015

Nanna Møller/Katrine Krone