Bilag 6 - Særlige krav til sagkyndige virksomheder, der udfører eftersyn af elevatorer mv.

  • Få en kort introduktion til vejledningen

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Udover de angivne krav i § 1, stk. 3, nr. 5, skal det ved certificeringen af en sagkyndig virksomhed til eftersyn af elevatorer mv. dokumenteres, at virksomheden

  • har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder mv.
  • godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters vedligeholdelsesvejledninger mv., der er relevante for de typer af elevatorer, som virksomheden udfører arbejde på.
  • benytter sig af nødvendige standarder og vejledninger for vedligeholdelse.
  • er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne kontrollere og finde fejl på mekaniske og hydrauliske elevatoranlæg samt elektriske og programmerbare elektroniske styresystemer.
  • anvender sagkyndigt, kvalificeret personale til udførelse af elinstallationer på elevatoranlægget i henhold til bestemmelserne i elinstallatørloven.
  • anvender personale med en relevant håndværksmæssig uddannelse inden for maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag, jf. § 31.
Hent PDF