Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde

Vejledningen handler om, hvordan virksomheder med midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for bygge- og anlægsområdet kan leve op til reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.