Seminar: Total Worker Health og Work Intergrated Network

Såvel i Danmark som internationalt findes der at være behov for at udvikle arbejdsmiljøindsatser, der kan nedbringe antallet af ulykker og arbejdsbetingede sygdomme. Den amerikanske forskningsinstitution, NIOSH, introducerede Total Worker Health (TWH) konceptet i 2011 og har siden arbejdet med at optimere dette. Inspireret af Total Worker Health udviklede man i Australien WIN (Work Integrated Network), der ligesom TWH integrerer forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser. Man sikrede ligeledes en systematisk vidensopsamling og vidensdeling af de opnåede resultater. WIN har i undersøgelser vist signifikant effekt på forekomsten af muskel- skeletbesvær, mentale helbredsproblemer og samlet økonomisk gevinst for virksomheder, der deltog i projektet.

På seminaret er det lykkedes at invitere Professor Greg Wagner og Professor Jack Dennerlein fra Harvard University til at fortælle om baggrunden for og udviklingen af Total Worker Health og Professor Brian Oldenburg fra University of Melbourne, der har været en af hovedkræfterne bag udviklingen af WIN. Desuden vil Natascha Khamisa fra Sydafrika, der har arbejdet med en tilsvarende integreret tilgang i projektet "Who cares about the carers?" - et projekt der arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme blandt udsatte sygeplejersker på akutafdelinger og skadestuer i Sydafrikanske Townships - fortælle om dette i en workshop.

Seminarets foreløbige program (ændringer kan forekomme):

10.00 - 11.30: Oplæg om baggrunden for og udviklingen for TWH and WIN (Jack Dennerlein, Greg Wagner og Brian Oldenburg)

11.30 - 12.15: Frokost

12.15 - 13.00: Fire parallelle workshops

13.00 - 13.30: Kaffe og kage

13.30 - 14.15: Fire parallelle workshops

14.30 - 15.30: Opsamlende fælles session, hvor det diskuteres hvorledes en integreret sundhedsfremme og forebyggelses tilgang kan implementeres i en dansk kontekst (Ole Mortensen)


Hver mødedeltager skal angive hvilke workshops man helst ønsker at deltage i. Hver deltager vil blive tildelt to workshops.


Tentative workshop titler:

  1. Den teoretiske baggrund for TWH/WIN konceptet
  2. Erfaringer fra Amerikanske TWH projekter
  3. Erfaringer og resultater fra Australske WIN projekter
  4. Erfaringer og resultater fra det Sydafrikanske "Who cares for the carers?" projekt

Hvem henvender seminaret sig til?

Seminaret henvender sig til myndigheder, parter, forskere og arbejdsmiljørådgivere og alle andre, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Praktiske informationer og tilmelding:

Seminaret afholdes på NFA, Lersø Parkallé 105, 2100 Kbh Ø

Seminaret er gratis, men det er nødvendigt med tilmelding til Professorsekretær Jane Liin på mail janl@regionsjaelland.dk senest d. 25-02-19.

Når du tilmelder dig, bedes du prioritere hvilke workshops, du ønsker at deltage i sammen med tilmeldingen.

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik i Holbæk, der står bag seminaret.