Konference: Muskel- og ledsmerter på arbejdspladsen - udfordringer og løsninger

Konferencen skal synliggøre dansk forskning inden for muskel- og ledsmerter og skabe et forum, hvor forskere og praktikere i Danmark kan mødes og dele viden og erfaringer. Målgruppen for konferencen er forskere og praktikere på tværs af faggrupper og faglige interesser.

Den årlige konference om sundhed i muskler og led.

I 2019 er fokus på, hvorfor så mange danskere går på arbejde med smerter og hvad, vi kan gøre ved det.

Inden for det emne vil temaerne være:

  • Hvor mange danskere går på arbejde med smerter og hvorfor?
  • Virker arbejdsmiljømæssige tiltag?
  • Hvordan får vi bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedssystem
  • Hvordan forbereder Pension Danmark sig på fremtiden
  • Arbejdspladsen set fra almen lægepraksis
  • Fælles løsninger

Konferencen finder sted tirsdag den 4. juni 2019 kl. 8.30 - 16.00 på Syddansk Universitet.

Pris for deltagelse er 300 kr. Der er åbent for tilmeldinger.

Læs programmet på hjemmesiden