Inspiration til bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Regionale arbejdspladser kan få gratis ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. De tilbydes et forløb sammen med et inspirations- og dialogteam bestående af bl.a. en facilitator og en forsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Frem til marts 2021 kan alle regionale arbejdspladser derfor få ekspertrådgivning og inspiration til at styrke psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til løsningen af kerneopgaven inden for temaerne:

  • organisatoriske forandringer
  • faglige forandringer
  • vold og trusler
  • samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Der tilbydes både rådgivning som led i en konkret opgave samt i forhold til en mere strategisk indsats.

Ekspertrådgivning og inspiration kan fås tre steder fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), NIRAS-Joblife og Roskilde Universitet.

NFA tilbyder målrettede vidensbaserede forløb koblet til hverdagen i organisationen og løsningen af kerneopgaven og designer indsatsen sammen med den pågældende arbejdsplads.

Det psykiske arbejdsmiljø er et kerneområde på NFA, og forskningscenteret har mange års erfaring med at formidle forskning til offentlige arbejdspladser.

Læs mere og tilmeld din regionale arbejdsplads på NFA.dk