Styrket indsats: Otte års formidlingsindsats på arbejdsmiljøområdet

Videncenter for Arbejdsmiljø fik som led i kvalitetsreformen i 2007 til opgave at styrke formidlingsindsatsen om arbejdsmiljø til de offentlige arbejdspladser. Erfaringerne fra 8 års kampagner, rejsehold og gode eksempler fra offentlige arbejdspladser er samlet her.

Læringspunkter

Alle kampagner og aktiviteter i Den Styrkede Indsats er blevet evalueret med jævne mellemrum, dels for at vurdere effekterne, dels for løbende at kunne justere de forskellige indsatser.

Erfaringsopsamlingen kan sammenfattes i 10 overordnede læringspunkter for en national arbejdsmiljøindsats, der bygger på formidling af forskningsbaseret viden.

Læringspunkterne tager udgangspunkt i effektmålinger, tilbagemeldinger fra målgruppen, konkrete erfaringer samt kommunikationsfaglige vurderinger.

Læs hele erfaringsopsamlingen (pdf)