Centerudvalg

NFAs bestyrelse er samtidig bestyrelse for Videncenter for Arbejdsmiljø. Bestyrelsen rådgives af et centerudvalg.

Medlemmer i centerudvalget er:

  • Kreativ direktør Christopher Lund Christiansen, Tabula Rasa
  • Kontorchef Marianne Strøm Hansen, Arbejdstilsynet
  • Konsulent Niels Sørensen, LO
  • Konsulent Nina Hedegaard, FTF
  • Chefkonsulent Christina Raby, Dansk Arbejdsgiverforening
  • Chefkonsulent Preben M. Pedersen, Kommunernes Landsforening

Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter er indstillet af Arbejdsmiljørådet.

Centerudvalgets øvrige medlemmer og formand er indstillet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bestyrelse.

For kontakt og spørgsmål vedrørende Centerudvalget kontakt:

Chef for Formidling og Udvikling Hannah Maimin Weil
Tlf. 39 16 54 94
E-mail: hmw@vfa.dk

For spørgsmål eller kontakt til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bestyrelse kontakt:

Chefsekretær Ingrid B. Lauritsen
Tlf. 39 16 52 05
E-mail: ibl@arbejdsmiljoforskning.dk

Konstitueret direktør Thomas Hjortenberg
Tlf. 39 16 52 04
E-mail: thj@nfa.dk