Om Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø blev oprettet i 2005 som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Videncenter for Arbejdsmiljø arbejder for, at både private og offentlige arbejdspladser har adgang til den nyeste forskningsbaserede viden og de bedste værktøjer, der kan sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

NFAs bestyrelse er samtidig bestyrelse for Videncenter for Arbejdsmiljø. Bestyrelsen rådgives af et centerudvalg.

Videncenter for Arbejdsmiljø fik som led i kvalitetsreformen i 2007 til opgave at styrke formidlingsindsatsen om arbejdsmiljø til de offentlige arbejdspladser. Erfaringerne fra 8 års kampagner, rejsehold og gode eksempler fra offentlige arbejdspladser er samlet her.

Som abonnent på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 magasiner om året og adgang til onlineuniverset www.mitarbejdsmiljø.dk.

Videncenter for Arbejdsmiljøs opgave er at formidle viden om arbejdsmiljø og kan derfor ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer. Men vi har her lavet en guide til, hvor du kan søge rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at takle et konkret problem om arbejdsmiljø.

Videncenter for Arbejdsmiljø arbejder for, at både private og offentlige arbejdspladser har adgang til den nyeste viden og de bedste værktøjer, der kan sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

Videncenter for Arbejdsmiljø's opgave er at formidle viden om arbejdsmiljø og kan derfor ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer. Men vi har her lavet en guide til, hvor du kan søge rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at takle et konkret problem om arbejdsmiljø.

Tilmeld dig arrangementer og aktiviteter om arbejdsmiljø