Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU)

UUU består af 5 medlemmer. Udvalgets medlemmer er anerkendte forskere eller forskningskyndige med indsigt i arbejdsmiljøforskning. Beskæftigelsesministeren har udpeget medlemmerne i deres personlige egenskab.

Udvalget vurderer ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning efter en række faglige kvalitetskriterier, se afsnit 7 i ansøgningsvejledningen. Udvalget rådgiver endvidere Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

Udvalgets sammensætning:

  • Formand: Arbejdsmiljørådgiver, arbejdslivsforsker, ph.d., cand.techn.soc. Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv ApS 
  • Specialkonsulent, ph.d. i idræt Marie Birk Jørgensen, Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut 
  • Psykolog, ph.d., souschef Kent Nielsen, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet, Herning
  • Overlæge, dr. med. Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  • Lektor MSK, Ph.d. Klaus T. Nielsen, Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet

Al henvendelse til udvalget skal ske gennem henvendelse til Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat.