Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

DSU består af ni medlemmer. Formanden udpeges af beskæftigelsesministeren. De øvrige otte medlemmer udpeges af Arbejdsmiljørådet.

DSU skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning, der ud fra en strategisk vurdering er relevant.

DSU giver indstilling til beskæftigelsesministeren om:   

  • En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø
  • De overordnede, prioriterede forskningsemner i strategien
  • Uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Udvalgets sammensætning

Formand: Vibe Westh, vicedirektør i Arbejdstilsynet

Stedfortræder: Jesper Sørensen, Analyse og Metode, kontorchef i Arbejdstilsynet

Medlemsliste, Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2020.

Indstillende organisation  Medlemmer  Stedfortrædere 
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Konsulent Charlotte Bredal
Forbundet af Offentligt Ansatte
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Telefon: 33 43 46 00
Mail: chbr001@foa.dk

 

Stine Filtenborg 3F
Arbejdsmiljøkonsulent

Kampmannsgade 4
1790 København V
Telefon.: 70 30 03 00
Mail: stine.Filtenborg@3f.dk

 

Lisbeth Kjersgård

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Telefon: 35 24 65 44
Mail: likj@fho.dk

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Casper Arnsbo Poulsen
BAT
 

Nina Hedegaard

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent 
Islands Brygge 32 D

2300 København S 
Telefon: 35 24 64 43 
Mail: nihe@fho.dk
 

Niels Sørensen

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Telefon: 35 24 61 37
Mail: sko@fho.dk

   

Akademikernes Centralorganisation (AC) Forhandlingskonsulent Minna Meldgaard
Dansk Magisterforening
Nimbusparken 16
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 15 66 16
Mail: mim@dm.dk  
Politisk konsulent Kim Melander Jensen
Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Mail: kmj@dm.dk   
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: knj@da.dk

Chefkonsulent Lena Søby
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: lsb@da.dk

 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Landbrug & Fødevarer

Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino 
SEGES 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.a
Agro Food Park 15 
8200 Aarhus N
Telefon: 21 33 77 30 
Mail: hbd@seges.dk    

Arbejdsmiljøchef Hans Jørgen Steffensen
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Amaliegade 7 
1256 København K
Telefon: 33 91 47 00 
Mail: hjs@fanet.dk
Kommunernes Landsforening (KL), Danske regioner: og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Konsulent Nina Roth
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S 
Mail: Niro@kl.dk  
Konsulent Christian Hallenberg
Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postboks 2593
2100 København Ø
Mail: chr@regioner.dk  
 Lederne (LH) Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann 
Lederne 
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: smt@lederne.dk   
Arbejdsmiljøchef Lars Andersen
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: la@lederne.dk