Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

DSU består af ni medlemmer. Formanden udpeges af beskæftigelsesministeren. De øvrige otte medlemmer udpeges af Arbejdsmiljørådet.

DSU skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning, der ud fra en strategisk vurdering er relevant.

DSU giver indstilling til beskæftigelsesministeren om:   

  • En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø
  • De overordnede, prioriterede forskningsemner i strategien
  • Uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Udvalgets sammensætning

Formand: Vibe Westh, vicedirektør i Arbejdstilsynet

Stedfortræder: Anette Søberg Roed, Analyse og Data, kontorchef i Arbejdstilsynet

Medlemsliste, Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2018.

Indstillende organisation  Medlemmer  Stedfortrædere 
Landsorganisationen i Danmark (LO) Konsulent Charlotte Bredal
Forbundet af Offentligt Ansatte
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Telefon: 33 43 46 00
Mail: chbr001@foa.dk

 
LO-konsulent Signe Kofoed Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32 D
Postboks 340
2300 København S
Telefon: 35 24 60 00
Mail: sko@lo.dk
Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Ulrik Spannow
3F
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00
Mail: ulrik.spannow@3f.dk 

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Konsulent Lars Granhøj
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Niels Hemmingsens Gade 12
Postboks 1169
1010 København K
Telefon: 33 36 88 00
Mail: lagr@ftf.dk  
Konsulent Nina Hedegaard 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-råd
Niels Hemmingsens Gade 12
Postboks 1169
1010 København K
Telefon:
Mail: nihe@ftf.dk  

Akademikernes Centralorganisation (AC) Forhandlingskonsulent Minna Meldgaard
Dansk Magisterforening
Nimbusparken 16
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 15 66 16
Mail: mim@dm.dk  
Politisk konsulent Kim Melander Jensen
Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon: 
Mail: kmj@dm.dk   
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: knj@da.dk

Chefkonsulent Lena Søby
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: lsb@da.dk

 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljøchef Hans Jørgen Steffensen
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Amaliegade 7
1256 København K
Telefon: 33 91 47 00
Mail: hjs@fanet.dk  
Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino
Videncentret for Landbrug P/S
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Telefon: 21 33 77 30
Mail: hbd@vfl.dk
Kommunernes Landsforening (KL), Danske regioner: og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Konsulent Nina Roth
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S 
Mail: Niro@kl.dk  
Konsulent Christian Hallenberg
Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postboks 2593
2100 København Ø
Mail: chr@regioner.dk  
 Lederne (LH) Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann 
Lederne 
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: smt@lederne.dk   
Arbejdsmiljøchef Lars Andersen
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: la@lederne.dk