Vi skal stå sammen for at fremme mental sundhed

Børssalen i København dannede rammen om konferencen ”Hvordan styrker vi sammen og på tværs den mentale sundhed på de danske arbejdspladser.” De 41 partnere i partnerskabet om Mental Sundhed deltog i konferencen. .

- Når man står sammen om det svære, så bliver det ofte lidt nemmere. Det var et af budskaberne, da beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard åbnede konferencen ’ Hvordan styrker vi sammen og på tværs den mentale sundhed på de danske arbejdspladser’, som fandt sted den 7. oktober i Dansk Erhverv i den gamle børssal i København.

1 ud af 5 danskere i den arbejdsdygtige alder har mentale helbredsproblemer som fx stress, angst og depression, det viser en rapport fra OECD. Der er generelt enighed om , at arbejdspladsen er en vigtig arena for at forebygge mentale sundhedsproblemer, og det var også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards udgangspunkt, da han åbnede konferencen.

- Uanset hvad årsagerne må være til mentale sundhedsudfordringer, er arbejdspladsen en af de vigtigste arenaer. Vi bruger mange timer på arbejde, og det er derfor vigtigt, at vi tør bruge hinanden og løse fælles udfordringer, sagde han.


Ledelsesstil og ledelsesadfærd der fremmer mental sundhed

Lederen har en vigtig rolle i at fremme den mentale sundhed. Forskning viser bl.a., at en god relation mellem leder og medarbejder øger lederens mulighed for at håndtere stress hos medarbejderen. Det var en af pointerne da post. doc. Malene Friis Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø holdt oplæg på konferencen.

Samtidig viser forskning, at undervisning af ledere i emner som mental sundhed, og herunder at kunne tage samtalen med en medarbejder i mistrivsel, kan have en positiv effekt på medarbejderens mentale helbred, sygefravær og fastholdelse på arbejdspladsen.

Lederen kan få viden og redskaber fra mentalsundhed.dk ’Det er vigtigt, at lederen har god viden og værktøjer, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi skal også se på de rammer og muligheder lederen har for at gøre brug af det, sagde Malene Friis Andersen

Inspiration fra Canada

Også Canada har fokus på den mentale sundhed. Blandt andet har man gode erfaringer med kampagnen ’Not myself today’, som er etregeringsfinansieret program, der i dag er overtaget af Canadian Mental Health Association - den største Mental Health organisation i Canada. Det fortalte kommunikatonskoordinator Stephanie Kramer fra the European Brain Council.

Kampagnen består af både værktøjer og videoer, der skal sætte fokus på og gøre det nemmere at tale om mental sundhed på arbejdspladsen.

I Danmark er partnerskabets website mentalsundhed.dk et godt sted også at finde inspiration. 41 både offentlige og private organisationer på tværs af sundhed- og beskæftigelse, står bag partnerskabet.

- At samle så mange, der står sammen om mental sundhed, må siges at være en succes. Det kræver, at vi arbejder på tværs af små og (mellem)store virksomheder både offentlige og private. Fælles er, at hvis vi ikke gør noget – så taber vi som samfund som helhed den mentale sundhed, sagde Charan Neerlander, direktør for Komiteen for Sundhedsoplysning og en del af partnerskabet.