Nyt undervisningsmateriale til gymnasierne om unges arbejdsmiljø

Tre ud af fire unge på en ungdomsårgang vælger en gymnasial uddannelse, og mange af dem har samtidig et fritidsjob. Derfor er det vigtigt, at de kender til arbejdsmiljø.

Nyt undervisningsmateriale giver viden om arbejdsmiljø og beskriver nogle af de dilemmaer unge skal tage stilling til, når de har et fritidsjob. Foto: Getty Images.
Nyt undervisningsmateriale giver viden om arbejdsmiljø og beskriver nogle af de dilemmaer unge skal tage stilling til, når de har et fritidsjob. Foto: Getty Images.

De fleste unge fritidsjobbere i gymnasiealderen arbejder i supermarkeder og hos købmænd, i cafeer og på restauranter, bagerier og konditorier, sommerlande og turistattraktioner.

Men erfaringen fra arbejdsmiljøområdet er, at mange ikke kender reglerne for, hvor længe de må arbejde, hvor mange pauser de har krav på, hvor meget de må skubbe eller løfte, og hvordan man undgår arbejdsulykker.

Derfor har Videncenter for Arbejdsmiljø nu udarbejdet et nyt undervisningsmateriale til elever på de gymnasiale uddannelser. Materialet lanceres i uge 43 som en del af den årlige EU-arbejdsmiljøkampagne.

Undervisningsmaterialet bygger på tidligere udarbejdet materiale til erhvervsskolerne og til grundskolen. Dele af materialet har været anvende på Ungdommes Folkemøde.


Hvad består materialet af?

Undervisningsmaterialet beskriver nogle af de dilemmaer, de unge skal tage stilling til, når de har et fritidsjob, og det giver generel viden om arbejdsmiljø især for unge. Til materialet hører der et kommentarfelt til læreren, som henviser til lovgrundlag, og giver supplerende oplysninger om praktiske løsninger og materialer m.v. Derudover er der en lærervejledning, som fortæller mere om baggrunden for materialet, samt hvordan det kan bruges i klassen. Til slut i powerpointen er der en Kahoot, som kan laves i klassen.

Da ”arbejdsmiljø” ikke er et obligatorisk fag eller emne i alment gymnasium, opfordres underviserne til at integrere emnet arbejdsmiljø i de enkelte fag, hvor det falder naturligt, fx i dansk, samfundsfag og historie.

Hent undervisningsmaterialet 
Kort lærervejledning 
Kahoot