Adgangen til dagslys og udsyn påvirker vores trivsel på jobbet

Ikke bare tilgangen til dagslys er vigtigt for en god trivsel på jobbet. Også muligheden for at se ud ad vinduet har en betydning, viser en ny kundskabsoversigt fra det svenske Arbetsmiljoverket.

Man bør overveje, om man kan placere personerne i et lokale på en måde, så de får mest muligt dagslys. Foto: Istock
Man bør overveje, om man kan placere personerne i et lokale på en måde, så de får mest muligt dagslys. Foto: Istock

En moderne livsstil med indendørs arbejde og færre udendørsaktiviteter går ifølge flere forskningsresultater ud over trivslen i arbejdslivet. En medvirkende årsag kan være mangel på lys, da mange trives dårligere i den mørke årstid. Det kan man læse i en kundskabsoversigt fra det svenske Arbetsmiljoverket, der har gennemgået den aktuelle forskning om, hvordan dagslys, udsyn og kunstigt lys påvirker os i arbejdet.


Dagslys er vigtigt for trivslen

I teorien kan kunstigt lys være lige så godt som dagslys. Men i praksis føler arbejdstagere, som sidder tæt på et vindue og kan se ud og følge med i døgnets og årstidernes vekslen, sig bedre tilpas. Selvom det er svært at påvise en videnskabelig evidens for, at et vindue har en positiv effekt, foretrækker langt de fleste arbejdstagere naturligt lys.

- Dagslys er vigtig ud fra en biologisk synsvinkel, fordi det bidrager til at regulere vores døgnrytme, og døgnrytmen medvirker til at vores vitale organer virker, som de skal. Lyset påvirker også vores humør. Så på den måde er det vigtigt både for vores fysiske og psykiske velbefindende at få en ordentlig dosis lys hver dag, siger Arne Lowden, docent ved Stressforskningsinstituttet, Stockholms Universitet i en video på Arbetsmiljoverkets hjemmeside.

Tænk dagslys ind i arbejdspladsens indretning

Derfor bør man ifølge kundskabsoversigten forsøge at give arbejdstagere adgang til dagslys. Hvis man ikke kan give medarbejderne adgang til dagslys ved deres arbejdsplads, bør de som minimum have adgang til det i pauserne og til frokost.

- Man kan også overveje, om man kan placere personerne i lokalet på en måde, så de får mest muligt dagslys. En anden mulighed er at se på, hvordan dagslyset trænger ind i lokalet. Hvis der er persienner, kunne man for eksempel bruge et andet materiale, der lader lyset trænge ind, men stadig skærmer for solen, siger Arne Lowden.


Nye målemetoder

Traditionelt har man målt lyset i et lokale på et punkt i et arbejdsrum. De svenske forskere foreslår, at man måler fra flere punkter i rummet, og at man gør målingerne mere individcentrerede ved at lade målingen udgå fra personens blikretning i stedet for blot at lægge en lysmåler på skrivebordet.

Kundskabsoversigten er lavet af Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet i samarbejde med Light Research Center i Troy, New York, og skal bruges som grundlag for at opdatere de svenske arbejdsmiljøregler om dagslys.