Flere er forbeholdne over for handicappede kolleger

I løbet af de seneste to år er vi blevet mere bekymrede og forbeholdne med hensyn til handicappede kollegers arbejdsevner. Det skriver Det Centrale Handicapråd.

Kørestolsbruger
Mange danskere er forbeholdne overfor kolleger, der har et handicap, viser en undersøgelse, som Det Centrale Handicapråd har fået lavet. Foto: Thomas Tolstrup

Rigtig mange danskere har forskellige forbehold og bekymringer ved forestillingen om at have en kollega med et handicap. Og på en række parametre er danskerne blevet mere forbeholdne. Det har Epinion afdækket i en undersøgelse for Det Centrale Handicapråd.

Undersøgelsen viser, at der siden 2017, hvor en tilsvarende undersøgelse blev lavet, er sket en stigning på 13 procentpoint i danskernes bekymring for om en kollega med et fysisk handicap vil kunne løse sine arbejdsopgaver. 25 procent af undersøgelsens 1.005 respondenter svarer, at de ville være utrygge ved at have en kollega med et fysisk handicap. Det svarer til en stigning på 6 procentpoint.

Der er ligeledes tale om bekymring ved at have en kollega med et psykisk handicap. Her svarer 40 procent af respondenterne, at det vil gøre dem urolige.

Undersøgelsen har haft fokus på fysisk handicap som eksempelvis blinde, døve eller kørestolsbrugere. Psykisk handicap kan være personer med skizofreni, hjerneskade eller autisme.

Vi mangler viden og indsigt om handicappede

Ifølge Liselotte Hyveled, formand for Det Centrale Handicapråd er det ikke uvilje mod at have en kollega med et handicap, der er problemet:

– Det er manglende viden og indsigt i, hvad personer med et handicap kan og ikke kan på arbejdsmarkedet, der gør folk bekymrede, siger Liselotte Hyveled. Hun foreslår, at handicaporganisationerne spiller en større rolle i samarbejde med virksomheder og jobcentre for at sikre mere viden,

Det Centrale Handicapråd rådgiver har blandt andet til opgave at rådgive politikere, myndigheder og andre aktører i, hvordan de kan forbedre forholdene for mennesker med handicap og generelt arbejde for at påvirke aktørerne på området. Rådet hører formelt ind under Børne- og socialministeriet.


Læs pressemeddelelse og undersøgelsen ’Fordomme om mennesker med handicap på arbejdsmarkedet’ 

Få mere viden om inklusion på hjemmesiden Arbejdsmiljø i Danmark