Seksuel chikane fra hotelgæster er lettere at håndtere

Seksuel chikane er lettere at håndtere, når det er hotelgæster, der udøver det, end hvis chikanen foregår blandt de ansatte. Det fremgår af en rapport fra den norske forskningsfond Fafo.

Hotelnøgle skifter hånd
Seksuel chikane er altid vanskelig at håndtere, men ifølge ny norsk forskning er det nemmere at håndtere seksuel chikane fra en hotelgæst, end hvis en kollega eller chef står bag. Foto: Colourbox

Seksuelle krænkelser fra hotelgæster er i mange tilfælde ikke nær så vanskelige at løse, som hvis en
medarbejder bliver seksuelt krænket af en kollega eller en chef, skriver det svenske blad Arbetsliv på baggrund af rapporten "Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia".

Forskerne har interviewet 20 hotelledere, mellemledere og tillidsvalgte på tre store hotelkæder i Danmark, Sverige og Norge. Deltagerne er blevet præsenteret for fiktive situationer, som de så har forholdt sig til. Målet har været, at få et billede af, hvordan man ser på seksuelle krænkelser i de tre lande, og hvordan de håndteres.

Undersøgelsen er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Chikane er et vanskeligt emne

Rapporten konkluderer, at seksuelle krænkelser er et vanskeligt arbejdsmiljøemne. Det er især en udfordring, hvis mellemleder skal håndtere, at en leder har krænket en ansat.

Vanskelighederne består bl.a. i manglende definitioner. Desuden kan der være situationer, som befinder sig i en gråzone i forhold til, hvad der anses for acceptabel adfærd. Ifølge rapporten behandles sagerne fra sag til sag baseret på fakta i de enkelte situationer. Men det fremgår også, at der kun var få tilfælde af den slags sager på de tre hoteller.

Derimod skete det fra tid til anden på alle tre hoteller, at en medarbejder blev seksuelt chikaneret af gæster. Og de var altså lettere at håndtere. Sagen kunne fx løses ved, at gæsten blev bedt om at forlade hotellet, og dermed blev spørgsmålet anset for at være løst. En afskedigelsessag er selvsagt mere kompliceret og stiller nogle andre krav.

Forskerne understreger, at rapporten bygger på et mindre datagrundlag, og derfor kan der ikke drages generelle konklusioner. Desuden fremgår det, at toplederne ved de tre hoteller var ifølge rapporten optaget af, at hotelkæderne overordnet set havde gode regler og procedurer.

Kilde: "Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia"