Nyt tilbud til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser og enheder i regionerne kan nu søge om at få gratis rådgivning og inspiration til nye initiativer, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Foto: Samtale mellem kvinder

De regionale arbejdspladser kan nu søge om ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø bl.a. i NFA.

Alle regionernes arbejdspladser som fx hospitaler, social- og døgninstitutioner og administration og service kan nu søge om at få ekstern bistand og inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Det omfatter både lokale- og strategiske forløb, oplyser Forhandlingsfællesskabet.

Danske regioner og organisationerne i Forhandlingsfællesskabet har nemlig besluttet, at videreføre en fælles arbejdsmiljøindsats, som i første omgang har været udbudt i 2016-2018. Flere end 100 arbejdspladser benyttede tilbuddet, og erfaringerne var så gode, at parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev enige om, at det skal videreføres i en ny runde i 2019 og frem til 31.marts 2021.

Fire temaer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø

Med tilbuddet ydes der rådgivning og inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaverne. Det sker inden for følgende fire temaer:

  • Organisatoriske forhandlinger.

  • Faglige forandringer.

  • Vold og trusler.

  • Samarbejde, arbejdspladsstruktur og mobning.

Sådan får I del i tilbuddet

Forløbene kan skræddersys, så de matcher behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads, fx en institution eller en afdeling, men man kan også gå flere sammen og søge om et fælles forløb.
Det er et krav, at forløbene skal være handlingsorienterede og sigte mod at omsætte ny viden til konkrete indsatser på arbejdspladsen.

Endelig er det en forudsætning, at ledere og tillidsvalgte fra MED-/arbejdsmiljøorganisationen er enige om at søge om rådgivningen.

Rådgivningen er gratis, mens arbejdspladserne selv betaler for de arbejdstimer, de bruger i den forbindelse.