Højere straf ved trusler mod offentligt ansatte

En netop vedtaget ændring af straffeloven betyder, at personer, der truer, chikanerer eller udøver hærværk mod offentligt ansatte, fremover vil blive straffet hårdere.

Fra 1. februar vil trusler mod offentligt ansatte resultere i en højere straf til gerningsmanden. Foto: Colourbox
Fra 1. februar vil trusler mod offentligt ansatte resultere i en højere straf til gerningsmanden. Foto: Colourbox

I sidste uge vedtog Folketinget et lovforslag om at forhøje straffen for trusler, chikane og hærværk mod offentligt ansatte.

Med denne ændring hæves straffen for trusler efter straffelovens § 119, stk. 1, om bl.a. trusler mod offentligt ansatte, og straffen for chikane mod offentligt ansatte efter straffelovens § 119 a. Samtidig hæves strafniveauet for hærværk efter straffelovens § 291, når hærværket er begået mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, og når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

I alle tre tilfælde hæves straffen med en tredjedel i forhold til den straf, som ville være blevet idømt efter de hidtidige regler.

Ifølge Justitsministeriet viser de seneste tal på området, at der i 2017 var 6.385 anmeldelser af vold og trusler mod netop offentligt ansatte.

Se hele lovforslaget, der blev vedtaget 23. januar 2018
Få mere viden og råd til at håndtere vold og trusler på arbejdspladsen