100 millioner kroner til sygefraværspakke

Regeringen har lanceret en sygefraværs-pakke, der skal nedbringe antallet af fraværsdage i den offentlige sektor. Det sker bl.a. i et partnerskab med KL og Danske Regioner.

Foto: Piller og vand

Regeringen har iværksat indsatser, der kan bringe sygefraværet ned i den offentlige sektor.
Foto: Thomas Tolstrup

I 2017 udgjorde sygefraværet ca. 11,4 arbejdsdage i gennemsnit i den offentlige sektor, og det svarer til lidt over 32.000 fuldtidsstillinger, viser en undersøgelse fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Og hvis det bliver reduceret med bare én dag, vil det årligt svare til ca. 2.800 flere personer på arbejdspladserne.

Det er baggrunden for, at regeringen har iværksat en række forskellige indsatser, der kan bringe sygefraværet ned. Bl.a. er KL og Danske Regioner inviteret til at indgå et partnerskab om at gennemføre initiativerne og indfri en målsætning om, at sygefraværet i det offentlige skal falde år for år frem mod 2022.

Indholdet i sygefraværs-pakken

Der er stor forskel på sygefraværet – både på tværs af og inden for kommunerne, regionerne og staten. Derfor er der ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet afsat 100 mio. kr. til indsatser på de arbejdspladser, som har et særligt belastet arbejdsmiljø eller udfordringer med højt sygefravær. Indsatserne skal udvikles i samarbejde med KL og Danske Regioner.

De øvrige initiativer omfatter desuden penge til et tre-årigt rejsehold til arbejdspladser med konkrete udfordringer, bedre og hyppigere ledelsesinformation og videnspakker om forebyggelse af sygefravær til lokale arbejdspladser.