”Værktøjer er den praktiske oversættelse af den viden, vi har”

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arbejder hele tiden på at gøre forskningen relevant for arbejdspladserne. En af måderne er at udvikle værktøjer og virkemidler, som arbejdspladserne selv kan bruge.

Den tætte kontakt mellem NFA's forskere og landets arbejdspladser gør det oplagt at udvikle værktøjer, der er brugbar i praksis.
Den tætte kontakt mellem NFA's forskere og landets arbejdspladser gør det oplagt at udvikle værktøjer, der er brugbar i praksis.

Hvordan kan man omsætte videnskabelig forskning i arbejdsmiljø til brugbar viden for arbejdspladserne?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har en ambition om at udvikle værktøjer, så arbejdspladser, rådgivere og andre kan bruge forskernes viden til at bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Ny måde at forske på

Mange af NFA’s forskere har landets arbejdspladser som deres forskningsfelt, og den tætte kontakt gør det oplagt at udvikle værktøjer på baggrund af den viden, forskerne henter på arbejdspladserne. Derved kan man hjælpe med at forebygge de problemer med arbejdsmiljøet, man måske var ude at undersøge til at begynde med. Og det er en ny måde at tænke på for mange forskere.

- Forskellen på NFA og universiteterne, som har masser af grundforskning, er, at man her hos os tager skridtet videre. Her er vi meget mere hands on, siger Henriette Bjørn Nielsen, der er forskningschef på det Psykosociale område og Området for sikkerhed og ulykker på NFA.

Værktøjerne fra NFA spænder vidt.

Der er fx instruktionsvideoer om enkle øvelser, der er gode til at forebygge smerter i ryg, nakke og skulder.

Der er udførlige spørgeskemaer, der kan hjælpe med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads.

Og der er fx apps om sikkerhed og kemiske stoffer i arbejdsmiljøet.

Forskningsbaseret

Bag hvert værktøj eller virkemiddel, som det også kaldes, ligger grundig evidensbaseret forskning.

- Vores værktøjer er den praktiske oversættelse af den viden, vi har, siger Anne Cathrine Tjellesen, der er forskningschef for Området for muskel- og skeletbesvær i NFA.

- Der er nogle faktorer, der spiller ind på arbejdsmiljøet – det ved vi fra vores og andres forskning. Med værktøjerne kan vi bruge den viden til at forsøge at guide folk i nogle hensigtsmæssige retninger eller få dem til at tænke på en anden måde på arbejdspladsen.

Den viden, forskerne har samlet, bliver efter en længere proces, hvor man ofte inddrager de fremtidige brugere, omsat til et værktøj, der gerne skulle kunne bruges på flere typer arbejdspladser. Da værktøjerne bruges på forskellige typer arbejdspladser, bliver de heller ikke brugt på samme måde. Og det er en styrke, mener Anne Cathrine Tjellesen:

- Godt arbejdsmiljø er lig med den rigtige måde at arbejde på på den enkelte arbejdsplads. Derfor skal værktøjerne kunne bruges på mange måder – alt efter behov.

Læs mere om NFA’s værktøjer og virkemidler og se en række eksempler i det nye temanyhedsbrev fra NFA