Nyt værktøj sætter kroner og øre på forbedringer af indeklimaet

Danmarks Tekniske Universitet står i spidsen for et værktøj, der beregner, hvor meget mere medarbejderne kan producere, hvis indeklimaet er i orden.

Nyt værktøj fra Danmarks Tekniske Universitet skal beregne hvor meget mere medarbejderne kan producere, hvis indeklimaet er i orden.
Nyt værktøj fra Danmarks Tekniske Universitet skal beregne hvor meget mere medarbejderne kan producere, hvis indeklimaet er i orden.

Et nyt værktøj, der bygger på projektet Indeklima og Totalværdi, skal gøre det tydeligt, at det ofte kan betale sig at investere i et godt indeklima i kontorbygninger.

Temperatur og CO₂

Værktøjet fungerer ved, at man indtaster 2 faktorer i indeklimaet, som man ved har indflydelse på medarbejdernes trivsel og mentale ydeevne og dermed deres produktivitet. Den ene faktor er temperaturen på arbejdspladsen, og den anden er CO₂-niveauet som udtryk for luftkvaliteten på arbejdspladsen.

Derpå indtaster man antallet af medarbejdere og den samlede lønudgift. Værktøjet regner så ud, hvad potentialet er for en øgning i produktiviteten, og hvad det vil give i øget omsætning.

Se InnoBYGs værktøj her

Gode forhold er en god investering

Rationalet bag værktøjet er, at medarbejderne udgør langt den største driftsomkostning på de fleste kontorarbejdspladser. Her udgør udgifterne til drift og energi typisk omkring 1 % af de samlede udgifter, leje udgør 9 % og medarbejderne (løn) de resterende 90 %.
Der er med andre ord rigtig meget økonomi i at sørge for, at ens medarbejdere generelt har optimale arbejdsforhold, så de præsterer bedst muligt, selv om det kræver investeringer i bygninger og øvrig drift.

Sæt fokus på sundhed i stedet

Tidligere professor i indeklima, nu seniorforsker, Peder Wolkoff fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er enig i, at det er en god forretning at investere i indeklimaet. Men i beregningsmodeller som InnoBYGs, er fokus på produktivitet ifølge ham alt for unuanceret:

- Produktiviteten afhænger af så mange andre faktorer, at det er svært at opgøre på denne måde. Den afhænger af såvel samarbejdsklima, personlige relationer, ledelse, støj, typen af opgaver som luftkvalitet, temperatur, etc. I stedet for savner jeg, at man fokuserer på sundhed, når man taler indeklima og velvære, siger Peder Wolkoff.

Og her spiller en faktor som luftfugtighed fx en lige så stor rolle som værktøjets 2 faktorer. For lav luftfugtighed i en bygning kan fx give øjenproblemer, hudproblemer, hovedpine og øge sygefraværet.

- Så ved at ændre fokus fra et ’produktivt’ indeklima til et ’sundt’ indeklima får man stadig en bedre bundlinje, da det kan sænke sygefraværet, siger Peder Wolkoff.

Læs mere om indeklima på amid.dk

Se flere værktøjer og modeller, der undersøger indeklimaets betydning for produktiviteten

Læs forskningsartikel om luftfugtighedens betydning for helbredet