Når børnene kan selv, bliver de voksne mindre slidte

Odense Kommune har gennemført en omfattende kampagne for at gøre børnene i institutionerne mere selvhjulpne. Det har resulteret i en arbejdsmiljøpris.

I Odense Kommunes daginstitutioner bliver børnene hjulpet til at klare så meget som muligt selv. Det sparer personalet for mange løft, buk og lignende, og det har givet kommunen en arbejdsmiljøpris.
I Odense Kommunes daginstitutioner bliver børnene hjulpet til at klare så meget som muligt selv. Det sparer personalet for mange løft, buk og lignende, og det har givet kommunen en arbejdsmiljøpris.

Løfte op, bukke ned og knappe knapper. De mange daglige gøremål i en daginstitution kan med tiden slide på kroppen. For selv om børnene er små kan fx løftet op og ned fra puslebordet være hårdt for ryggen, når man gør det mange gange. 80 løft om ugen bliver det til i gennemsnit.

Men hvad nu, hvis man indrettede puslebordet, så barnet selv kunne kravle op på det? Og hvis man fx indrettede garderoben, så barnet selv kunne tage støvler af og hænge flyverdragt op?

Det ville lette det pædagogiske personale for megen løfte op og bukke ned på en dag.

Derfor gik man i Odense Kommunes Dagtilbud i gang med at uddanne personale, så der er en ergonomivejleder på hver institution, og nyindrette institutioner, så det er blevet nemmere for børnene at gøre det selv.

- Jo mere børnene lærer at gøre, jo mindre skal vi gøre og bruge vores led og ryg. Vi gør børnene til vores samarbejdspartnere, siger Lotte Kjeldsen, pædagog og ergonomivejleder.

Færre arbejdsskader

Indsatsen har resulteret i Arbejdsmiljøprisen i kategorien Muskel-skeletbesvær (ergonomi) - en pris, der uddeles af Arbejdsmiljørådet.

- Det, at man har koblet arbejdsmiljø med ergonomi og pædagogik, har fungeret helt fantastisk, siger Karen Louise Reeh, der er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Nu har alle arbejdspladser inden for kommunens dagtilbudsområde mindst én såkaldt ergonomivejleder.

Vejlederne skal igennem en 3-dags uddannelse, hvor de får viden om anatomi, fysiologi, ergonomi og børns motoriske udvikling. De lærer også, hvordan de sammen med kollegaer kan ændre adfærd, så pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Indsatsen har nedbragt antallet af arbejdsskader, og der er blevet skabt en langt større bevidsthed blandt medarbejderne. Desuden er der anskaffet nye hjælpemidler, som fx pusleborde, som børnene selv kan kravle op på.

Styrker børnenes udvikling

Pædagogisk set er indsatsen også et plus, da børnene bliver mere selvhjulpne. Pludselig kan de selv hente en scooter, fordi den hænger i børnehøjde. Eller tage deres støvler på, fordi garderoben er indrettet efter det. Dermed bliver det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling koblet sammen med bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

- Vi skaber forandringer ud fra adfærdspsykologi, hvor arbejdspladsen indrettes, så de rigtige valg let kan træffes. Vi er rigtig godt på vej, og jeg kan se, at de ansatte har taget det til sig, og at børnenes motoriske udvikling styrkes, siger Karen Louise Reeh.

Ifølge formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage er kommunen den helt rigtige vinder af Arbejdsmiljøprisen:

”Her har man integreret ergonomien i hverdagen, så det gode arbejdsmiljø er tæt koblet til kerneopgaven, nemlig det pædagogiske arbejde med børnene. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for at skabe vedvarende forandring. Jeg håber derfor, at erfaringerne fra Odense Kommune dagtilbud kan være til inspiration for de mange andre arbejdspladser i Danmark, der arbejder med at passe og udvikle vores børn, siger Cristina Lage i en pressemeddelelse.