Mejerier arbejdede med social kapital: Lavere sygefravær og større engagement

Det betaler sig at arbejde med social kapital. På 6 mejerier førte det til mere engagement og arbejdsglæde, højere selvvurderet produktivitet og lavere sygefravær. Det viser ny forskning.

Mand med hårnet ved ståltanke
Det kan godt betale sig at arbejde med den sociale kapital på arbejdspladsen. Det viser et interventionsprojekt, som blev gennemført på 6 mejerier. Foto: Colourbox

Måske kører det fint i dit team. I har en god leder, I hjælper hinanden, I har en fælles forståelse for arbejdsopgaverne, og I er gode til at kommunikere. Men der skal mere til for at få det fulde udbytte af jeres indsats.

Social kapital handler om ledelse og samarbejde, og om værdien af de ressourcer, der er i samarbejdsrelationerne. I de enkelte teams, mellem teams, mellem ledelse og medarbejdere og på arbejdspladsen som helhed.

God social kapital betaler sig

Og det betaler sig at arbejde med social kapital. Det viser ny forskning, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, står bag på 6 mejerier.
Undersøgelsen viser, at arbejdet med social kapital førte til bedre psykologisk velbefindende, mere engagement og arbejdsglæde, højere selvvurderet produktivitet og lavere sygefravær blandt medarbejderne. Forhold som normalt antages at have betydning på bundlinjen.

Gennem projektet afprøvede forskerne nogle generelle metoder, som alle arbejdspladser kan bruge.

- Det kan måske lyde lidt svært at arbejde med social kapital, men grundlæggende handler det om at involvere medarbejderne og bruge deres viden og ideer til at finde de flaskehalse, som forhindrer dem i at udføre deres arbejde bedst muligt. På den måde kan man arbejde systematisk med ledelse og samarbejde på arbejdspladsen, siger cand.scient.pol. og seniorforsker på NFA, Thomas Clausen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Uudnyttede muligheder

Projektet på mejerierne viser, at der især er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem de forskellige afdelinger.

- Mange arbejdspladser har tilsyneladende mere fokus på de enkelte teams og det, der foregår indenfor teamet, end på samarbejdet mellem teams. Der finder vi lidt en gråzone, som har betydning både for produktionen og arbejdsglæden, siger Thomas Clausen.

Mere og mere vigtigt

Og det er blevet vigtigere at arbejde med social kapital i takt med, at selvledelse bliver mere og mere udbredt, hvor afdelinger og teams arbejder sammen uden, at arbejdet bliver koordineret og styret af ledelsen.

Det viser en tidligere rapport fra NFA om social kapital, som psykolog og seniorforsker på NFA, Vilhelm Borg, står bag.

- Det er meget vigtigt at have fokus på samarbejdet mellem de forskellige teams og afdelinger, som ellers kan arbejde forbi hinanden uden gensidig tillid, for lidt kommunikation og med forskellige opfattelser af opgaven. Så risikerer man, at kvaliteten i arbejdet bliver dårligere, siger han.


Projektet var støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs afslutningsrapporten (pdf)

Læs mere om social kapital