Forebyg støj- og høreskader i køkkener med nyt inspirationskatalog

Støj kan være skadelig. Både hvis en meget larmende maskine brugs i kort tid, men også mindre støj fra en maskine, der kører i længere tid kan give skader på hørelsen.

Travlhed i restaurationskøkken
Arbejdet i et køkken kan larme meget, og der kan være god grund til at iværksætte forebyggende indsatser for at undgå støj- og høreskader. Foto. Colourbox

Køkkenpersonale er en af de faggrupper, der oftest er udsat for forstyrrende og høj støj i mere end en fjerdedel af arbejdstiden. I et nyt inspirationskatalog fra Branchefællesskabet Service – Turisme er der gode råd til, hvordan man kan forebygge støjskader og ulykker ved at reducere støjen og regulere akustikken i køkkener.

Hent inspirationskataloget hos BFA Service – Turisme