Bedre koordinering af arbejdsmiljøet skal forebygge ulykker i byggebranchen

Kommende arbejdsmiljøkoordinatorer skal klædes endnu bedre på til opgaven med at koordinere arbejdsmiljøet og forebygge ulykker på de danske byggepladser. Det er målet med et forskningsprojekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Byggepladsmedarbejdere
En bedre koordinering af arbejdsmiljøarbejdet på byggepladse skal forebygge arbejdsulykker . Foto: Colourbox

Det fokus, som ledelsen har på arbejdsmiljøet, har stor betydning for den måde, man kommunikerer om arbejdsmiljø på byggepladsen og for resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet. Den eksisterende forskning fremhæver ofte ledelse som en afgørende faktor for at nedbringe risikoen for ulykker og for, at medarbejderne får smerter i muskler og led.

Læs hele nyhed på nfa.dk