Behov for øget fokus på E-handlens arbejdsmiljø

Internethandlen er i hastig vækst. Kravet om billige varer og hurtig levering, øger risikoen for fysisk og psykisk nedslidning blandt branchens medarbejdere - nu og i fremtiden. Det skal der gøres noget ved, lyder det fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Foto: Elektroniske værktøjer
I følge det Europæiske Arbejdsmiljøagentur skal der gøres noget ved risikoen for fysisk og psykisk nedslidning blandt medarbejdere indenfor e-handel.  

Flere og flere forbrugere køber tøj, sko, elektronik og bøger på nettet. E-handel er således det hurtigst voksende detailhandelsmarked i Europa og Nordamerika. Det kræver en proaktiv ledelse at sikre medarbejdernes trivsel, hvis medarbejdernes sundhed skal sikres samtidig med fortsat vækst, konkluderer en ny artikel, som det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har bestilt og publiceret.

Her problematiseres nogle af de sikkerheds- og sundhedsmæssige konsekvenser, som vil blive mere udtalte i fremtiden. Der er tale om et marked med hård konkurrence med fokus på effektivitet, lave omkostninger og højt arbejdstempo.

– Arbejdet kommer i stigende grad til at foregå i automatiserede arbejdsgange i store distributionscentre af E-varer. Men der vil fortsat være brug for manuel håndtering, hvor medarbejderne så at sige udfører det arbejde, som robotterne ikke kan klare. Det kan fx være håndtering af beskadigede varer eller kvalitetskontrol – og det kan føre til mere ensidigt gentaget arbejde, som skal udføres i et højt tempo, skriver forfatteren.

Det psykosociale arbejdsmiljø vil også blive påvirket af den stigende automatisering. Fx vil der blive længere og længere imellem kontakten til kollegaer, ligesom det kan blive svært at holde spontane pauser. Det kræver, at arbejdsgiveren ikke kun tilrettelægger arbejdet efter robotternes tempo, men også er opmærksom på at inddrage medarbejderne. Ellers øger det risikoen for stress.

Midlertidigt ansatte er en sårbar gruppe

Artiklen peger på særlige problemer i forhold til mindre firmaer, der står for online-handel med et tilhørende varelager. Her kan pladsforholdene være trange, og mange opgaver skal løses manuelt. Samtidig vil de især blive udført af det personale, der tilfældigvis er på arbejde. Det betyder, at de måske ikke er oplært og instrueret i de risici, der er fx med tunge løft, buk og skæve vrid.

De samme udfordringer gør sig gældende fx i forbindelse med bl.a. Black Friday og julehandel. Her er der - som i de fysiske butikker - behov for ekstra arbejdskraft. Ifølge artiklen er det en særlig sårbar gruppe.

– Det forudsætter, at arbejdsgiveren er ekstra opmærksom på instruktion og vejledning fx med tekniske hjælpemidler. Ellers kan konsekvensen være, at helbredsmæssige skavanker og skader ikke bliver fanget, fordi de pågældende medarbejdere er midlertidigt ansatte og er på vej i et nyt job, skriver forfatteren. 

Brug de kendte værktøjer til at forebygge nedslidning

Det positive budskab er imidlertid, at de eksisterende værktøjer og metoder til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning i E-handlen - allerede findes.

– Men tempo og opgaver skal afstemmes. Medarbejdernes sundhed og velbefindende skal varetages af folk, der ikke kun har forstand på robot-teknik, men som også tager højde for de menneskelige evner og begrænsninger.  Og der skal løbende være fokus på ergonomi, skriver forfatteren.

Læs hele artiklen: ‘THE FUTURE OF THE (E-)RETAIL SECTOR FROM AN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POINT OF VIEW’