Gør det synligt, hvad dårligt arbejdsmiljø koster 

Arbejdsmiljøarbejdet kan få et løft, hvis man beregner og synliggør, hvad arbejdsmiljøproblemer koster arbejdsmiljøpladsen. Det viser et forsknings- og udviklingsprojekt fra Cowi. 

Foto: Møde

Beregninger kan både bruges til at overbevise ledelsen om, at arbejdsmiljøarbejdet skal prioriteres. Foto: Colourbox.

Synliggørelse baner vejen for bedre arbejdsmiljø

Når en arbejdsplads er plaget af stress blandt medarbejderne eller arbejdsulykker, er det ikke bare en menneskelig tragedie for dem det går ud over, det påvirker også kollegerne og koster arbejdspladsen rigtig mange penge. 

Hvor mange penge det reelt koster, kan man få et bud på ved at bruge en såkaldt arbejdsmiljøregner. Når det bliver synligt hvad arbejdsmiljøproblemerne koster, kan det skabe motivation og opbakning til at prioritere arbejdsmiljøarbejdet, viser et nyt projekt fra COWI. 

I projektet har man undersøgt, hvordan FOA’s arbejdsmiljøberegner kan støtte arbejdsmiljøarbejdet på offentlige arbejdspladser.

Tid er penge

At få sat kroner og øre på de afledte omkostninger og vise hvilke sammenhænge der er mellem arbejdsmiljø, fravær og omkostninger, er en øjenåbner for mange, fortæller Per Tybjerg Aldrich, der har stået i spidsen for projektet.

- Det kommer bag på de fleste, hvor meget dårligt arbejdsmiljø egentlig koster en arbejdsplads. For eksempel hvor mange timer, der går med at holde møder i forbindelse med sygefravær eller sætte vikarer ind i arbejdet. Mange steder har man slet ikke et overblik over, hvad det koster.

Beregninger kan både bruges til at overbevise ledelsen om, at arbejdsmiljøarbejdet skal prioriteres og sætte skub i nogle processer eller til at motivere og overbevise kollegerne om, at det er vigtigt. 
 

- På nogle arbejdspladser lagde man beregningerne frem på personalemøder for at skabe opbakning blandt medarbejderne til de arbejdsmiljøtiltag som enten var vedtaget eller skulle besluttes, fortæller Per Tybjerg Aldrich.

Kræver mentalt overskud

Selvom det bliver klart, hvordan forbedringer af arbejdsmiljøet kan give økonomiske gevinster, er der stadig et stykke vej til egentlige forbedringer, fortæller Per Tybjerg Aldrich. 

- Først og fremmest kræver det et mentalt overskud at gøre noget ved et dårligt arbejdsmiljø, og hvis man knap har ressourcer til at løse kerneopgaven, så er arbejdsmiljøarbejdet typisk noget af det, der bliver nedprioriteret, selvom det måske kunne bidrage til en bedre opgaveløsning.

En anden barriere kan være at der er forskellige opfattelser på en arbejdsplads af, hvornår noget er et problem, det kan også være svært at finde ud af, hvad man helt konkret skal gøre ved problemerne, og sidst men ikke mindst kan det være en barriere at man ikke har penge til at foretage nogle af de forbedringer man kunne ønske sig.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Læs afslutningsrapporten