Kompetenceudviklingsplaner skaber overblik

En samlet plan over alle de kompetencer, der er til stede i arbejdsmiljøorganisationen, er med til at skabe overblik og retning for arbejdet på Diakonissestiftelsen.

Når man har en driftsvirkelighed, der buldrer derudaf, kan det være svært at få sat tid af til at tale om sådan noget som kompetenceudvikling i arbejdsmiljøorganisationen. Her kan en kompetenceudviklingsplan være et godt værktøj til at skabe overblik og fastholde opmærksomheden. 

Det fortalte Mette Fjording, arbejdsmiljøchef på Diakonissestiftelsen på workshoppen ’Kompetenceudviklingsplaner – kan det gøres nemt og nærværende’ på Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg den 7. november 2016. 

Kortlægning danner basis for behov

På Diakonissestiftelsen startede processen med en kortlægning af de væsentligste arbejdsmiljøbelastninger, så man fik et godt overblik over, hvor skoen trykkede. 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse bliver brugt som udgangspunkt for en snak om, hvilke supplerende kompetencer arbejdsmiljøorganisationen har behov for, og hvordan de kan opfyldes gennem supplerende arbejdsmiljøuddannelse for den enkelte. 

 - Vi har simpelthen lavet et stort fedt regneark, hvor vi har overblik over alle medlemmerne i AMO og hvilke kompetencer, de hver især har. Det er i sig selv en proces, der har skabt masser af refleksion over, hvad vi egentlig kan, ligesom det giver større mulighed for, at vi kan bruge hinanden på tværs af organisationen, fortæller Mette Fjording.

Kompetenceplan fastholder fokus

Den største udfordring har været at få skabt tid i en travl hverdag med mange andre opgaver, mener Mette Fjordring. 

 - Det hjælper os at have en systematik i form af kortlægning, arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudviklingsplan, så vi skaber en lomme, hvor vi kan tale om tingene. Vi har haft nogle rigtige gode snakke også om roller og ansvar i arbejdsmiljøorganisationen ved at bruge det værktøj, som kompetenceudviklingsplanen er.

Se flere billeder fra konferencen