200.000 dødsfald i EU skyldes arbejdsrelaterede sygdomme

Arbejdsrelaterede sygdomme, herunder fx kræft og hjertekarsygdom, er årligt skyld i omkring 200.000 dødsfald i EU. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur sætter med et nyt websted fokus på sygdommene.

Foto: Syg person i seng

Arbejdsrelaterede sygdomme tegner sig for 98 pct. af alle arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Foto: Colourbox

Omkring 200.000 personer dør om året i EU på grund af sygdomme, hvor arbejdet spiller en rolle. Især arbejdsrelateret kræft er den store synder. 

Det viser en undersøgelse gennemført af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), det finske Social- og sundhedsministerium, Det Finske Institut for Arbejdsmiljø (FIOH), WSH-instituttet i Singapore, Den Internationale Arbejdsmiljøkommission (ICOH) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA).

For at øge bevidstheden om arbejdsrelaterede sygdomme har Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur lanceret et nyt websted, hvor man kan blive klogere på den eksisterende viden om sygdommene.

Vivi Schlünssen, der forsker i arbejde og sundhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Aarhus Universitet, understreger, at forebyggelse på arbejdspladsen er vigtigt og mener, at det er en rigtig prioritering, at Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur sætter fokus på området.

 - Man kan forebygge mange af de arbejdsrelaterede sygdomme. De fleste arbejdsrelaterede luftvejssygdomme og kræftsygdomme skyldes kemiske stoffer på arbejdspladsen. Samtidig er der stor forskel på, hvordan koncentrationsniveauerne og arbejdsforholdene er i forskellige lande. Det kræver en indsats at ændre holdningen til arbejdsmiljø og på den korte bane nogle økonomiske investeringer, men der er ingen tvivl om, at der er et stort forebyggelsespotentiale, siger hun.