Der skal styr på kemien i hele Europa

Farlig kemi på jobbet fylder ikke meget i den brede offentlige debat, men det er fortsat en del af danskernes arbejdsliv. Det var en af pointerne på åbningskonferencen for den europæiske kampagne ’Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – styr på kemien’.


Hudlidelser på grund af kemiske påvirkninger har et stort potentiale for at blive forebygget bedre, fortalte Jeanne Duus Johansen.  Foto: THINK PR

Det er vigtigt, at der er styr på de farlige stoffer på arbejdspladserne rundt omkring i Europa. Eksempelvis ved man, at byggestøv og dieseludstødning kan skade vores helbred.

D. 2. maj blev der sat fokus på den nyeste forskning og erfaringer fra praksis med en konference, der markerede starten på den europæiske kampagne ’Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – styr på kemien’.

 - Kemi er næsten forsvundet fra den offentlige debat i Europa. Men i mange sektorer er brugen af kemikalier vokset, fordi kemisk baserede teknologier har erstattet traditionelle måder at arbejde på. Det gælder blandt andet i forhold til pesticider, plastik og isolering, sagde Estelle Viard, kommunikationsmedarbejder i Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, da hun holdt åbningsoplæg på konferencen. 

Mange udsættes for kemi

Også i Arbejdstilsynet blev det øgede fokus på kemi hilst velkommen. 

Kenneth Emil Holm Petersen, projektleder i Arbejdstilsynet og Focal Point Manager i EU-OSHA sagde, at man kan tro, at der er kommet godt styr på arbejdsmiljøet i forhold til kemidelen. Faktisk ser vi mange forbedringer - eksempelvis på hele området med udsættelse af opløsningsmidler.

 - Men samtidig oplever vi, at der er mange, som fortsat er udsat for et stigende antal kemiske påvirkninger.  I 2016 fik mere end 400 mennesker anerkendt en hudlidelse som en erhvervsbetinget sygdom, og mere end 2000 anmeldte en hudlidelse som erhvervsbetinget sygdom. Det er store tal, sagde han.

Øvrige oplægsholdere på kemikonferencen

Deltagerne på kemikonferencen fik også en række forskellige perspektiver på, hvordan kemi påvirker medarbejdere ude på arbejdspladserne:

  • Keld Alstrup, professor fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, holdt oplæg om, hvad man forskningsmæssigt ved om virksomheders risikohåndtering og udbredelsen af kemi på arbejdspladserne
  • Arbejdsmiljøchef Dan Radmer fra Københavns Lufthavne A/S fortalte, hvordan lufthavnen håndterer partikelforurening
  • Centerleder og professor ved Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen satte spot på arbejdsbetinget eksem
  • Niels Erik Danielsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg om, hvorfor det stadig er vigtigt at være opmærksom på bly, asbest og PCB i dag.

Konferencen blev afholdt i København d. 2. maj hos Lederne. Dagen efter blev den afholdt i Aarhus på Aarhus Universitetshospital.